Disclaimer

ONJUISTHEDEN

Bij de vervaardiging van deze website wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch kunnen er onjuistheden ingeslopen zijn, of veranderingen in de wegeninfrastructuur zijn aangebracht die niet of nog niet aan DuPuy Roadtrips bekend zijn. DuPuy Roadtrips is nooit en te nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard ook als gevolg van vermelde onjuistheden of ten gevolge van onverwerkte veranderingen in de wegeninfrastructuur.

DOWNLOADEN

Downloaden van routes en andere documenten van de DuPuy Roadtrips website geschiedt volledig op eigen risico van de bezoeker en gebruiker van de website. DuPuy Roadtrips is nooit en te nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van het downloaden van routes of andere documenten, noch voor schade als gevolg van het gebruik van de download(s) op navigatieapparatuur, mobiele telefoons of andere apparatuur.

DEELNAME / GEBRUIK VAN ROUTES

Deelname aan en gebruik van de routes van DuPuy Roadtrips geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer/gebruiker. DuPuy Roadtrips aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook tijdens de heen- en terugreis naar het startpunt respectievelijk het eindpunt van de routes, noch voor elke vorm van schade tijdens het gebruik van de routes.

VERKEERSREGELS

Tijdens het gebruik van de routes van DuPuy Roadtrips dienen de verkeersregels te allen tijden in acht te worden genomen.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

DuPuy Roadtrips is niet aansprakelijk voor de inhoud van sites waarnaar wordt gelinkt noch voor de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons-)gegevens. Lees hiervoor op de site die u bezoekt het privacybeleid, de disclaimer, de copyright notitie en algemene voorwaarden, indien aanwezig.